Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.
KTO Karatay Üniversitesi’nin anlaşmalı olduğu üniversitelere İkili Anlaşmalar kısmından ulaşabilirsiniz.

ERASMUS+ ÖĞRENİM ÖĞRENCİSİ NASIL OLABİLİRİM?

 1. Öncelikle son başvuru tarihlerini ve uygunluk kriterlerini kontrol et. Başvuru tarihlerine Erasmus+ Akademik Takvim’den ulaşabilirsin.
 2. Önlisans/lisans öğrencisiysen genel akademik not ortalaman 4 üzerinden en az 2.20yüksek lisans/doktora öğrencisiysen 4 üzerinden en az 2.50 olmalıdır. Alttan dersin varsa üzülme, not ortalaması ve İngilizce sınav puanı başvuru için yeterlidir.
 3. Erasmus İngilizce Puanı: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından son iki yıl içerisinde yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (50/100)  başvuruda geçerli olacaktır. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen KPDS (son 5 yıl), ÜDS (son 5 yıl) ve YDS'den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL'den alınmış olan puanlar; bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar (50/100), ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı bitirme notları ve Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı notları Erasmus öğrenci öğrenim-staj faaliyetlerine başvurular için geçerli sayılmaktadır. 
 4. Yurtdışında eğitim almak istediğin üniversiteyi Erasmus sayfamızdaki İkili Anlaşmalar bölümünden seç.
 5. Belirtilen başvuru tarihleri arasında KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne ilan metninde yer alan link üzerinden E-Devet aracılığı ile başvurunu yapmayı unutma.

ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SÜRECİ

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Transkript; (Onaylı güncel not döküm belgesi)
 2. İngilizce Sınav Sonuç Belgesi; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından son iki yıl içerisinde yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (50/100)  başvuruda geçerli olacaktır. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen KPDS (son 5 yıl), ÜDS (son 5 yıl) ve YDS'den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL'den alınmış olan puanlar; bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar (50/100), ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı bitirme notları ve Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı notları Erasmus öğrenci öğrenim-staj faaliyetlerine başvurular için geçerli sayılmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 veya 72/100 olması,            b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 75/100 olması,
 3. Öğrenim Hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, AB komisyonunun ECTS rehberine göre yeterli sayı bir dönem için 30 ECTS, bir akademik yıl için 60 ECTS ders kredisidir.
 4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir. 
 5. İlgili Bölümün EUC (Erasmus University Charter) sahibi bir üniversiteyle Kurumlararası Öğrenim Anlaşmasına sahip olması.
 6. Koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde başvuru yapılması. 
 7. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ Başvuru Süreci Bilgilendirme Seminerine katılmaları.
 8. Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.
 9. Ancak birinci sınıfta iken başvurup ikinci sınıfta gitme hakkı bulunmaktadır.
 10. Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.
 11. Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin başvuruve dil koşullarını öğrenmeleri gerekmektedir. Kurumlar her yıl dil şartlarını değiştirebileceklerinden, kurumlar arası anlaşmalarda yazan dil koşullarına ek olarak en güncel ve kesin bilgiye ulaşmak için, karşı kurumların web sayfalarını kontrol etmesi çok önemlidir.
 12. Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirle dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır.
 13. Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları kontrol edilmeli, konuyla ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörüne danışılmalıdır.

SEÇİM-DEĞERLENDİRME SÜRECİ ve YERLEŞTİRME

 1. Öğrencilerin seçimi, başvuran öğrenciler arasından Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir.

 2. Öğrenciler fakülte/yüksekokul/enstitü bazında sıralanır. Öğrenci seçiminde bölümler arası eşit dağılım olacak şekilde yerleştirme yapılır.

 3. Sonuçlar; Rektörlükçe görevlendirilmiş olan “Erasmus Seçim Komisyonu” tarafından ilgili kriterlere uygun olarak değerlendirilecektir. Seçim sonuçları Erasmus Koordinatörlüğü internet adresi olan http://www.karatay.edu.tr/erasmus/ adresinde ve üniversite ilan panolarında açıklanacaktır.

 4. Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına engel değildir.

 5. Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar:

ÖLÇÜT AĞIRLIKLI PUAN

Akademik başarı düzeyi 

%50 (toplam 100 puan üzerinden) 

Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden) 
Şehit ve gazi çocuklarına  + 15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  + 10 puan 
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere  +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma  + 10 puan 
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir  + 5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  - 10 puan 
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma  - 10 puan 
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama  - 10 puan 
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)  - 10 puan 

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

- 5 puan 

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) 

- 5 puan

 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

9 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

10 Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz.

HAREKETLİLİK ÖNCESİ HAZIRLANACAK BELGELER

 1. Kabul Mektubu (Acceptance Letter)

Öğrenim görmeye hak kazandığın üniversiteden alacaksın. Bu belgeyi hem vize almak için kullanacaksın hem de KTO Karatay Üniversitesi Erasmus Ofise teslim edeceksin. Bu mektubu almak için öncelikle kazandığın üniversitenin Erasmus sayfasına gir. Başvuru belgelerini öğren. Başvuru için genellikle başvuru formu, öğrenim belgesi ve pasaport bilgileri talep edilmektedir.

 1. Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)

Yurtdışında alacağın dersler döndüğünde kendi üniversitende tam olarak tanınacaktır. Yurtdışında alacağın dersleri belirlemek ve kendi üniversitende hangi derslere karşılık olarak sayılacağını kayıt altına alan bu belgeyi hazırlaman gerekiyor. Bunun için hemen öğrenim görmeye hak kazandığın üniversitenin Erasmus sayfasına girmelisin ve bölüm koordinatörünle birlikte ders eşleştirmesi yaparak formu doldurmalısın. Kendi imzan, bölüm ve kurum koordinatörünün imzası ile gideceğin üniversiteye gönderiyorsun. Gideceğin üniversite de bu belgeyi onayladıktan sonra alacağın dersler garanti altına alınmış olacaktır.

 1. EURO Hesap Bildirim Formu

Halk Bankası Aziziye Şubesinden (ŞubeKodu:1324) açtırmış olduğu Euro hesap numarasını, Euro Hesap Bildirim Formu ile koordinatörlüğümüze bildirir.

 1. Sigorta Poliçesi

Yurtdışında öğrenim gördüğün süreyi kapsayacak şekilde bir eğitim sigortası yapmalısın. Bunun için sana sigorta şirketi (reklam olur diye) öneremiyoruz. Sigorta vize başvurusunda da gereklidir. Sigorta yaptırdığında Erasmus Ofisine sigorta poliçesinin bir kopyasını teslim etmelisin. Hibe sözleşmesi için gereklidir!

 1. Konsolosluk İçin Vize Yazısı

Vize almaya gitmeden önce Erasmus Ofisine gelerek hibe yazını alabilirsin. Bu belge vize alman için gereklidir. Gideceğin üniversiteden gelen kabul mektubu, Erasmus Ofisinden alacağın hibe yazısı ve konsolosluğun talep ettiği diğer belgelerle vize başvurusu yapmalısın. Vize başvurusu için randevu gerekebilir, o yüzden gideceğin ülke konsolosluğunun sayfasından detayları öğrenmelisin. Bkz: Vize İşlemleri 

 1. Vize Sayfası Fotokopisi

Vizeni aldıktan sonra Erasmus Ofise vize sayfanı bir fotokopisini bırakmalısın.

 1. Hibe Sözleşmesi

Vizeni aldıktan sonra senin hibe sözleşmeni imzalıyoruz. Bu sözleşmede yurtdışında öğrenim göreceğin süre zarfında yükümlülüklerini ve alacağın hibeyi kayıt altına alıyoruz. Unutma,vizeni almadan ve hibe sözleşmesi imzalamadan hibe ödemesi yapamıyoruz!

Hibe Miktarları

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda,Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan.

600

750

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Değerlendirme sonucundaki asil ve yedek aday sayısını değiştirme hakkı Erasmus Kurum Koordinatörlüğünde saklıdır.

*Hibe tutarlarında değişiklik yapma hakkı AB Komisyonunda saklıdır.

HİBE HESAPLAMA

 1. İlk ödeme olarak, öngörülen toplam faaliyet süresine göre hesap edilen toplam hibenin % 80 ‘i ödenir.
 2. İkinci taksit, öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur.
 3. Faaliyet başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin davet mektuplarında yer alan süreler gibi bilgi ve belgelere göre süre ve hibe konusunda üst sınır belirlenir
 4. Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.
 5. Çevrimiçi Dil Sınavı (OLS) Erasmus faaliyeti başlamadan önce OLS sistemi üzerinden eposta adresine gönderilecek bir bağlantı ile eğitim alacağın dilde bir çevrimiçi dil sınavına gireceksin. Bu sınavı internet üzerinden kendi başınıza istediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz.

HAREKETLİLİK ESNASINDA HAZIRLANACAK BELGELER

 1. Varış Onay Belgesi (Arrival Form)

Yurtdışına gittiğinde ilk iş, öğrenim göreceğin üniversitenin Erasmus Ofisine gitmelisin. Oradan alacağın varış onay belgesini taratıp bizlere eposta ile göndermelisin.

 1. Ders Değişiklik Formu (During Mobility)

Öğrenim Anlaşmasının 2.sayfasıdır. Yurtdışına gitmeden önce hazırlamış olduğun öğrenim anlaşmasının ikinci bölümü ders değişiklik bölümüdür. Eğitim esnasında ders değiştirmek zorunda kalırsan bu belgeyi kullanarak ders ekleyip/çıkarabilirsin. Bu işlemi ilk 30 gün içerisinde tamamlaman gerekmektedir. Bu belgeyi bölüm koordinatörüne ve gittiğin üniversiteye onaylattıktan sonra taratıp Erasmus Ofise göndermeyi unutma!

HAREKETLİLİK SONRASI İŞLEMLER

 1. Katılım Sertifikası (Islak İmzalı)

 2. Transkript (Islak İmzalı)

 3. Learning Agreement/During Mobility (Islak İmzalı)

 4. Pasaport giriş-çıkış tarihlerinin fotokopisi

 5. Öğrenci Anketi (EU Survey)

Yurtdışından döndükten sonra ve yukarıdaki öğrenim anlaşması ile katılım belgesini Erasmus Ofisine teslim ettikten sonra eposta adresine bir anket göndereceğiz. Bu anketi internet üzerinden doldurarak sisteme yüklemen yeterlidir. Bu anket, kalan hibenin ödenmesi için ön şarttır. Bu yüzden önemlidir.

 1. Çevrimiçi dil sınavı(OLS):

 Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir.

Öğrenim Hareketliliği Evrak Kontrol Listesi
Öğrenim Hareketliliği Learning Agreement Formu
Süre Uzatma Dilekçesi
Euro Hesap Bildirim Formu
KTO Karatay Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu
Örnek Learning Agreement Formu