Organizasyon Şeması

Erasmus Kurum Koordinatörü

Doç Dr. Eda SEZERER ALBAYRAK

Ofis Çalışanları

Ofis Yöneticisi V. Hatice Gamze ÖRS

Erasmus+ Projeleri Değerlendirme Kurul Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Seher AKDENİZ

Dr. Öğr. Üyesi Hatice YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Aynur AKPINAR

Öğr. Gör. Emine ARSLAN KILIÇOĞLU