Personel Ders Verme Hareketliliği

PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

Personel Ders Verme Hareketliliği Nedir?

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Ders Verme Hareketliliğine KTO Karatay Üniversitesi’nde görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri başvurabilir.

Personel Ders Verme Hareketliliği İçin:

“Ders Verme Hareketliliğinden” yararlanmak isteyen personelin, Avrupa’da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumundan, kendisini bu kurumda ders vermeye davet eden, resmi bir kabul mektubu alması zorunludur. Ders Verme Hareketliliğinden faydalanmak isteyen personelin başvurusu sırasında, kendi "bölümü" ile başvurmak istediği EÜB (Erasmus Üniversite Beyannamesi-ECHE) sahibi yükseköğretim kurumu arasında, tüm prosedürleri tamamlanmış, onaylı ve geçerli bir “İkili Anlaşmanın” mevcut olması gerekir. Bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri görmek için TIKLAYINIZ.

Programların Süresi ve Tarih Aralığı:

Personel "Ders Verme" hareketliliği için yurtdışında yürütülecek faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 aydır. Bununla birlikte, Erasmus+ Seçme ve Değerlendirme Komisyonu, programdan daha fazla sayıda personelin yararlanabilmesi için seyahat süresi dahil olmak üzere toplam faaliyet sürelerinin; Ders Verme Hareketliliği ve Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetleri için 5 güne kadar, günlük harcırah verilmesi kararını almıştır. Ders Verme Hareketliliği faaliyet süresi, haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi için) en az 8 saat olmalıdır.

Verilen Hibeler Ve Hibe Dağıtım Yöntemi

 Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır. Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları program ülkelerinin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

Birinci Grup Program Ülkeleri

İngiltere (Birleşik Krallık), Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162

İkinci Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144

Üçüncü Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

126

 

 

 

Katılımcılar, faaliyetin 14. gününe kadar tabloda belirtilen miktarları alacaklardır. Faaliyetin 15. gününden 60. gününe kadarki sürelerde, tabloda belirtilen miktarların % 70’i ödenecektir.

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

Seyahat Mesafeleri

Tutar (€)

10-99 Km arası

20

100 ile 499 KM arasında

180

500 ile 1999 KM arasında

275

2000 ile 2999 KM arasında

360

3000 ile 3999 KM arasında

530

4000 ile 7999 KM arasında

820

8000 KM ve üzeri

1500

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Başvuru Aşamasında Teslim Edilecek Belgeler

 • Online Başvuru Formu’nun çıktısı
 • Davet Mektubu (Invitation Letter)

Gitmeden Önce Hazırlanacak Belgeler

 • Fakülte Kurul Kararı(Bağlı olduğu akademik birimden alacağı)
 • Personel Hareketliliği Anlaşması (Ders Verme)
 • Davet Mektubu (Invitation Letter)
 • Euro Hesap Bildirim Formu
 • Vize Sayfası Fotokopisi

Döndükten Sonra Teslim Edilecek Belgeler

 • Kabul Kağıdı (Islak İmzalı)
 • STA/STT Formu (Islak İmzalı)
 • Katılım Belgesi (Islak İmzalı)
 • Pasaport Fotokopisi
 • Nihai Rapor (UA tarafından mail olarak gönderilecek)
 • Faaliyet Rapor Sunumu (Sunum olarak hazırlanmalı ve görseller, resimler ile faaliyet anlatılmalıdır.
Invitation Letter Sample
Euro Hesap Bildirim Formu
Confirmation Letter Sample
STAFF MOBILITY FOR TEACHING CONFIRMATION LETTER SAMPLE