Öğrenci Staj Hareketliliği

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ NEDİR?

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Üniversitemizde kayıtlı ve tam zamanlı öğrencilerin yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmalarıdır.

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır: ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş: Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil), Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu; Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi; Araştırma enstitüsü; Vakıf; Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil); Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK; Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlarda staj yapılabilmektedir.

ERASMUS+ STAJ ÖĞRENCİSİ NASIL OLABİLİRİM?

 1. Öncelikle son başvuru tarihlerini ve uygunluk kriterlerini kontrol et. Başvuru tarihlerine Erasmus+ Akademik Takvim’den ulaşabilirsin.
 2. Önlisans/lisans öğrencisiysen genel akademik not ortalaman 4 üzerinden en az 2.20; yüksek lisans/doktora öğrencisiysen 4 üzerinden en az 2.50 olmalıdır. Alttan dersin varsa üzülme, not ortalaması ve İngilizce sınav puanı başvuru için yeterlidir.
 3. Erasmus İngilizce Puanı: Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından son iki yıl içerisinde yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (50/100)  başvuruda geçerli olacaktır. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen KPDS (son 5 yıl), ÜDS (son 5 yıl) ve YDS'den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL'den alınmış olan puanlar; bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar (50/100), ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı bitirme notları ve Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı notları Erasmus öğrenci öğrenim-staj faaliyetlerine başvurular için geçerli sayılmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan Erasmus İngilizce sınav sonuçlarına Yabancı Diller Yüksekokuluna başvurarak ulaşabilirsiniz.
 4. Belirtilen başvuru tarihleri arasında KTO Karatay Üniversitesi Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne başvuru formu, transkript ve dil puanını gösteren belge ile başvur.
 5. Staj yapmak istediğin kuruluştan davet yazısı al ve hayallerine kavuş!

 BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Transkript; Onaylı güncel not döküm belgesi
 2. İngilizce Sınav Sonuç Belgesi; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından son iki yıl içerisinde yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (en az 50/100) başvuruda geçerli olacaktır. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen KPDS, ÜDS)ve YDS'den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL'den alınmış olan puanlar; bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar (en az 50/100), ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı bitirme notları ve Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı notları Erasmus öğrenci öğrenim-staj faaliyetlerine başvurular için geçerli sayılmaktadır.
 3. Davet Yazısı; Staj yapmak istediğin kuruluştan aldığın davet yazısı (Acceptance Letter)
 4. Özgeçmiş (Europass CV formatında); Europass CV becerilerinizi ve yeterliliklerinizi görülür hale getirmenizi sağlayan standart bir özgeçmiş formatıdır. Bu doküman ile kişisel bilgilerinizi, iş deneyimlerinizi, eğitim ve öğretim bilgilerinizi ve kişisel becerilerinizi belirli bir formatta oluşturabilirsiniz. CV’nizi Hemen Oluşturmak İçin Tıklayınız.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 2. a) Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 veya 72/100 olması, b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 75/100 olması,
 3. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından son iki yıl içerisinde yapılmış olan Erasmus İngilizce sınav sonuçları (50/100)  başvuruda geçerli olacaktır. Bununla birlikte YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen KPDS (son 5 yıl), ÜDS (son 5 yıl) ve YDS'den (son 5 yıl – Üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL'den alınmış olan puanlar; bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar (50/100), ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir. Bunlara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Sınıfı bitirme notları ve Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı notları Erasmus öğrenci öğrenim-staj faaliyetlerine başvurular için geçerli sayılmaktadır
 4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+  yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekmektedir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.
 5. Yeni mezunların öğrenci staj faaliyetinden faydalanabilmelerine imkân tanınmıştır. Bu husus, öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken açılan staj hareketliliği ilanına başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvuru kabul edilmemektedir.
 6. Koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde başvuru yapılması. 
 7. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ Başvuru Süreci Bilgilendirme Seminerine katılmaları.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ölçüt  Ağırlıklı Puan 
Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden) 
Dil seviyesi  %50 (toplam 100 puan üzerinden) 
Şehit ve gazi çocuklarına  +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)  +10 puan 
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere  +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma  + 10 puan 
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir  +5 puan10 
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)  -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma  -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama  -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)  -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)  -5 puan

8 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

9 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.  

10 Aşağıdaki faaliyetlerden biri ya da birkaçını deneyimleyen stajlar bu kapsamda sayılır: dijital pazarlama (örn. Sosyal medya yönetimi, web analitiği), dijital grafik, mekanik ve mimari tasarım; uygulama, yazılım ve kod ya da websitesi geliştirme; bilişim sistem ve ağlarının kurulumu, bakımı ve yönetimi, sibergüvenlik, veri analitiği, veri madenciliği ve görselleştirmesi; programlama, robotik ve yapay zekâ eğitimleri. Genel müşteri hizmetleri, talep oluşturma, veri girişi ya da rutin ofis görevleri bu kapsamda sayılmaz. 

Değerlendirme sonucundaki asil ve yedek aday sayısını değiştirme hakkı Erasmus Kurum Koordinatörlüğünde saklıdır.

Hibe Miktarları

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim 

(Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan.

600

750

3. Grup Program

Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir.

 • Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.
 • Erasmus hibesinin %80’i öğrenci değişime gitmeden evvel, kalan %20’si ise değişimden döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir.
 • Öğrenim Anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılmayarak başarısız olan öğrencinin hibesinde kısmen/tamamen kesinti yapılması veya yapılmış olan ödemenin iadesini isteme hakkı üniversitemizde saklıdır.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.
 • Program hakkında detaylı bilgi almak için Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne ya da Erasmus Bölüm Koordinatörlerine ulaşılmalıdır. Erasmus Bölüm Koordinatörleri

HAREKETLİLİK ÖNCESİ HAZIRLANACAK BELGELER

Kabul Mektubu (Acceptance Letter)

Staj yapmak istediğin kurumdan alacağın davet yazısıdır. Bu belgeyi hem vize almak için hem de KTO Karatay Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim edeceksin.

Learning Agreement  (Staj Anlaşması)

EURO Hesap Bildirim Formu

Halk Bankası Aziziye Şubesinden (ŞubeKodu:1324) açtırmış olduğu Euro hesap numarasını, Euro Hesap Bildirim Formu ile koordinatörlüğümüze bildirir.

Sigorta Poliçesi

Yurtdışında öğrenim gördüğün süreyi kapsayacak şekilde bir eğitim sigortası yapmalısın. Bunun için sana sigorta şirketi (reklam olur diye) öneremiyoruz. Sigorta vize başvurusunda da gereklidir. Sigorta yaptırdığında Erasmus Ofisine sigorta poliçesinin bir kopyasını teslim etmelisin. Hibe sözleşmesi için gereklidir!

Konsolosluk İçin Vize Yazısı

Vize almaya gitmeden önce Erasmus Ofisine gelerek hibe yazını alabilirsin. Bu belge vize alman için gereklidir. Gideceğin üniversiteden gelen kabul mektubu, Erasmus Ofisinden alacağın hibe yazısı ve konsolosluğun talep ettiği diğer belgelerle vize başvurusu yapmalısın. Vize başvurusu için randevu gerekebilir, o yüzden gideceğin ülke konsolosunun sayfasından detayları öğrenmelisin.

Vize Sayfası Fotokopisi

Vizeni aldıktan sonra Erasmus Ofise vize sayfanı bir fotokopisini bırakmalısın.

Hibe Sözleşmesi

Vizeni aldıktan sonra senin hibe sözleşmeni imzalıyoruz. Bu sözleşmede yurtdışında öğrenim göreceğin süre zarfında yükümlülüklerini ve alacağın hibeyi kayıt altına alıyoruz. Unutma,vizeni almadan ve hibe sözleşmesi imzalamadan hibe ödemesi yapamıyoruz!

Çevrimiçi Dil Sınavı (OLS)

Erasmus faaliyeti başlamadan önce OLS sistemi üzerinden eposta adresine gönderilecek bir bağlantı ile eğitim alacağın dilde bir çevrimiçi dil sınavına gireceksin. Bu sınavı internet üzerinden kendi başınıza istediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz.

HAREKETLİLİK ESNASINDA HAZIRLANACAK BELGELER

Öğrenim Anlaşması / Learning Agreement (HAREKETLİLİK ESNASINDA İLK 1 AY içerisinde staj programında zorunlu değişiklik yapılması gerektiği hallerde kullanılır)

Öğrenim Anlaşmasının 2.sayfasıdır. Yurtdışına gitmeden önce hazırlamış olduğun öğrenim anlaşmasının ikinci bölümü değişiklik bölümüdür. Staj esnasında herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalırsan bu belgeyi kullanarak düzenleme yapabilirsin.. Bu işlemi ilk 30 gün içerisinde tamamlaman gerekmektedir. Bu belgeyi kurum yetkilisine onaylattıktan sonra taratıp Erasmus Ofise göndermeyi unutma!

HAREKETLİLİK SONRASI İŞLEMLER

ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ DÖNÜŞ EVRAKLAR

Learning Agreement  After Mobility bölümü  doldurulmalı ve ıslak imzalı olarak teslim edilmelidir. Staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının(Learning Agreement) “Evaluation of the Trainee” bölümü,

Katılım Sertifikası

Staj Raporu: (Örnek: sayfanın devamında bulabilirsiniz.)

Pasaport vize giriş-çıkış tarihlerini gösteren sayfaların fotokopisi.

Öğrenci Anketi (EU Survey)

Yurtdışından döndükten sonra ve yukarıdaki öğrenim anlaşması ile katılım belgesini Erasmus Ofisine teslim ettikten sonra eposta adresine bir anket göndereceğiz. Bu anketi internet üzerinden doldurarak sisteme yüklemen yeterlidir. Bu anket, kalan hibenin ödenmesi için ön şarttır. Bu yüzden önemlidir.

Çevrimiçi dil sınavı (OLS):

Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir.(mail adresinize gönderilecektir.)

Motivasyon Mektubu Örneği
Learning Agreement(Staj Hareketliliği)
Euro Hesap Bildirim Formu
Kabul Mektubu Örneği
Staj Hareketliliği Evrak Kontrol Listesi
Örnek Learning Agreement Formu
Katılım Sertifikası
Staj Raporu