Staj Yeri Önerileri

ERASMUS STAJI:

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılmaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır. Üniversitemizde kayıtlı ve tam zamanlı öğrencilerin yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmalarıdır.

NASIL STAJ YERİ BULABİLİRİM?

● Motivasyon mektubu, CV’niz ve belirtmek istediğiniz diğer hususları e-mailinize (mail gönderirken Erasmus kapsamında gideceğinizi, üniversiteniz tarafından desteklendiğinizi söylemek etkili olacaktır) ekleyin. (Europass CV hazırlamak etkili olabilir.)

● İlgili şirketlere, şirket adına özelleştirdiğiniz e-mailleri teker teker gönderin (toplu mail atmayın). Mümkün ise e-mail içeriğinde kuruma özel bilgilere de yer verin. Neden o kurumu tercih ettiğinizden bahsedin.

● Bölümünüz ile ikili anlaşması olan üniversitelere staj yapmak istediğinize dair iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca üniversitemiz ile anlaşması olmayan program ülkelerinde yer alan tüm üniversitelere staj yapmak için gidebilirsiniz.

●Üniversitelerde staj yapmak istiyorsanız üniversitelerin websitelerinden alanınız olan fakültenin Erasmus koordinatorünün e-mail adresini bulun, aynı zamanda fakültede yazan contact kısmına da e-mail atabilirsiniz. Ayrıca international office kısmında ”erasmus incoming student coordinator” kısmındaki kişiye de e-mail atabilirsiniz. Size daha hızlı dönüş yapacak ve nereye e-mail atmanız gerektiği konusunda size yardımcı olacaktır. 

● E-maillerinizin hepsine geri dönüş olmayabilir. Biraz sabırlı ve azimli olmalısınız.

UYGUN KATILIMCI KURUM/KURULUŞLAR

 • ECHE sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya
 • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:
 • Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)
 • Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu
 • Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi
 • Araştırma enstitüsü
 • Vakıf
 • Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)
 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK
 • Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar olabilir.
 • Her bir katılımcı kurum/kuruluş bir Program Ülkesinde yerleşik olmalıdır. Program Ülkeleri ile Ortak Ülkeler arasında uluslararası yükseköğretim hareketliliği Erasmus+ kapsamında daha ileri bir aşamada devreye sokulacaktır.

 

FAYDALI LİNKLER:

Erasmusintern.org

ttps://www.trainingexperience.org/

http://www.internship.muni.cz/

http://www.ihipo.com/

https://leonet.joeplus.org/info/

http://www.ispo.co.uk/

http://www.placement-uk.com/

https://www.iagora.com/index.html

https://europe-internship.com/

http://www.european-funding-guide.eu/internship

http://www.eurobrussels.com/

http://jobs.euractiv.com/experiences/internships

http://www.internship-uk.com/

http://www.praxisnetwork.eu/

http://www.animafestexperience.com/web/en/internships.html (Turizm alanında )

https://www.wayup.com/s/internships/mechanical-engineering/

https://www.indeed.com/q-Mechanical-Engineering-Internship-Summer-jobs.html

https://www.gradcracker.com/hub/105/cirrus-logic/work-placement-internship/21414/software-engineering-intern

https://www.gradcracker.com/search/engineering-work-placements-internships

https://graduateland.com/s/engineering-internships/germany

http://tuinternship.com/chemical-engineering-internships-europe/

https://www.ratemyplacement.co.uk/search?show=jobs&role=AEN,CHE,CEN,EEN,ENG,MAE,MEN,MAN

http://berlinstartupjobs.com/internships/

https://www.wayup.com/s/internships/civil-engineering/

https://www.ratemyplacement.co.uk/search?show=jobs&duration=1

https://www.aiesec.co.uk/

www.internshipbelgium.com