Sayılarla Erasmus

Sayılarla Erasmus dosyasında günümüze kadar KTO Karatay Üniversitesi'nde yapılmış olan Erasmus hareketliliklerini görebilirsiniz :)

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ERASMUS PROGRAMI K103 PROJELERİ KAPSAMINDA HAREKETLİLİK SAYILARI
GİDEN ÖĞRENCİ-PERSONEL (OUTGOING)
Yıl Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Faaliyet Gerçekleşen Öğrenci Sayısı Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyet Gerçekleşen Öğrenci Sayısı Personel Ders Verme Hareketliliği Faaliyet Gerçekleşen Personel Sayısı Personel Eğitim Alma Hareketliliği Faaliyet Gerçekleşen Personel Sayısı Toplam
2011-1-TR1-ERA02-28397 6 0 4 3 13
2012-1-TR1-ERA02-37080 15 0 11 10 36
2013-1-TR1-ERA02-48243 24 0 9 11 44
2014-1-TR01-KA103-003726 20 0 11 11 42
2015-1-TR01-KA103-015805 21 7 6 4 38
2016-1-TR01-KA103-027812 51 7 3 4 65
2017-1-TR01-KA103-037368 46 6 5 6 63
2018-1-TR01-KA103-054953 51 20 4 8 83
2019-1-TR01-KA103-065489 49 9 2 9 69
2020-1-TR01-KA103-081289 51 15 2 6 74
2021-1-TR01-KA131-HED-000004679 26 11 0 10 47
TOPLAM 360 75 57 82 574