ISCED Kodları

ISCED Kodu Nedir?
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED), UNESCO tarafından, ülkeler arasındaki eğitim istatistiklerinin ve göstergelerinin tek tip ve uluslararası kabul görmüş tanımlara dayanarak karşılaştırılmasını kolaylaştırmak için geliştirilmiştir.

Kimin için?
ISCED Arama aracında gösterilen ayrıntılı alanlar, temel olarak yükseköğretim düzeyinde kullanım için ve mesleki eğitim ve öğretim programları ve ortaöğretim ve ortaöğretim sonrası olmayan seviyelerde yeterlilikler için tasarlanmıştır.

Neden gerekli?
ISCED, eğitim istatistiklerini düzgün bir şekilde bir araya getirme, derleme ve sunma imkanı sağlar.

ISCED Kodunuzu bulmak için lütfen tıklayınız: https://ec.europa.eu/education/international-standard-classification-of-education-isced_en