2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçları

2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Sonuçlarını görmek için tıklayınız.

SEÇME VE YERLEŞTİRME KRİTERLERİ                                                                                                                   

  • Öğrenci yerleştirmelerinde Erasmus puan sıralaması ve tercih edilen üniversitelerin güz dönemi kontenjanları dikkate alınmıştır. Öğrencinin tercih ettiği üniversitelerde kontenjan kalmadığı durumlarda bölümün anlaşmalı olduğu başka bir üniversite için yerleştirme yapılmıştır.
  • Hibeli kontenjan bölümlere göre eşit dağıtılmıştır. Toplam hibeli kontenjan 29 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. 13 farklı bölümden başvuru gerçekleşmiş ve her bölüme 2'şer hibeli kontenjan verilmiştir. Bölümlerden tek başvuru olması durumunda ise; hibeli öğrenci seçimi Erasmus puanına göre genel sıralama dikkate alınarak yapılmıştır. Yedek öğrenci seçiminde de aynı yöntem uygulanmıştır.
  • 2023 Proje yılı Uygulama El Kitabında yer alan ve ilanda belirtilen seçim ölçütleri dikkate alınarak puan eksiltme ve artırma işlemi uygulanmıştır.

FERAGAT, NOMİNASYON VE VİZE SÜRECİ

  • Hibesiz ve yedek hibeli kazanan öğrencilerden hareketliliğe katılacak olanların 15.04.2023 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze e-posta ([email protected]) yolu ile bilgi vermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.  
  • Feragat dilekçesi vermek ve itirazları yazılı olarak iletmek için son tarih 15.04.2024'tür. Bu tarihten sonra Koordinatörlüğümüze iletilen dilekçeler kabul edilmeyecek ve 2023 Proje yılı Uygulama El Kitabında yer alan seçim ölçütlerine istinaden bir sonra ki Erasmus+  Öğrenci Hareketliliğine başvurularında puan kesintisi uygulanacaktır.
  • Feragat tarihi sonrasında öğrenci bilgileri gidecekleri üniversitelere bildirilecektir. Kabul sürecinde karşı kurum tarafından hareketliliğe hak kazanan öğrencilerden hazırlamakla yükümlü oldukları belgeler istenecek olup, başvuru belgelerinin tamamlanmasının ardından  davet mektupları taraflarına gönderilecektir.
  • Vize sürecinde izlenmesi gereken prosedür ve gidilecek kurumun başvuru takvimi öğrenci tarafından hassasiyetle takip edilmelidir.
  • Öğrenim Hareketliliği faaliyet süresi 3 aydan daha uzun olacağından Yeşil pasaporta sahip öğrencilerin de vize başvurusunda bulunması gerekmektedir.
  • Öğrencilerin vize aldıktan hemen sonra hibe sözleşmesi için Koordinatörlüğümüze gelmeleri gerekmektedir. Hibe sözleşmesi ıslak imzalı olmak zorundadır. Bu nedenle e-posta yolu ile belge kabul edilmeyecektir.

19.04.2024 tarihinde hareketliliğe hak kazanan öğrencilere yönelik Oryantasyon Toplantısı düzenlenecektir. Katılım; hibeli seçilen öğrenciler için zorunlu olup, yedek ve hibesiz öğrencilerin katılımı isteğe bağlıdır. Oryantasyon Toplantısına katılmayan öğrencilerin yaşayacağı aksaklıktan Koordinatörlüğümüz sorumlu değildir. Oryantasyon Toplantısı ile ilgili detaylar Erasmus Kurum Koordinatörlüğü web sayfası duyurular kısmında ilan edilecektir. Ayrıca Koordinatörlük sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır.