Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel Eğitim Alma Hareketliliği

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden  birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür.

Programların Süresi ve Tarih Aralığı:

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için katılım sertifikasında yararlanıcının 2 günden az süre eğitim aldığı saptanan personelin faaliyeti geçersiz sayılır ve herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Başvuru dönemlerinde hibelendirilecek faaliyet süresi (asgari süre olan 2 günden az olmamak şartıyla) Erasmus Seçim Komisyonu tarafından hibenin etkin kullanımını temin etmek amacıyla belirlenebilir. 

Verilen Hibeler ve Hibe Dağıtım Yöntemi

Erasmus Personel Hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Euro hesabına yatırılır. Dileyen personel eğitim alma hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir. Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları program ülkelerinin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

Birinci Grup Program Ülkeleri

İngiltere (Birleşik Krallık), Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

162

İkinci Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

144

Üçüncü Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

126

 

 

 

Katılımcılar, faaliyetin 14. gününe kadar tabloda belirtilen miktarları alacaklardır. Faaliyetin 15. gününden 60. gününe kadarki sürelerde, tabloda belirtilen miktarların % 70’i ödenecektir.

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır:

Seyahat Mesafeleri

Tutar (€)

10-99 Km arası

20

100 ile 499 KM arasında

180

500 ile 1999 KM arasında

275

2000 ile 2999 KM arasında

360

3000 ile 3999 KM arasında

530

4000 ile 7999 KM arasında

820

8000 KM ve üzeri

1500

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Başvuru Aşamasında Teslim Edilecek Belgeler

 • Online Başvuru Formu’nun çıktısı
 • Davet Mektubu (Invitation Letter)

Gitmeden Önce Hazırlanacak Belgeler

 • Fakülte Kurul Kararı(Bağlı olduğu akademik birimden alacağı)
 • İdari Personel: Genel Sekreterlikten izin
 • Personel Hareketliliği Anlaşması(Eğitim Alma)
 • Davet Mektubu(Invitation Letter)
 • Euro Hesap Bildirim Formu
 • Vize Sayfası Fotokopisi

Döndükten Sonra Teslim Edilecek Belgeler

 • Kabul Kağıdı (Islak İmzalı)
 • STA/STT Formu (Islak İmzalı)
 • Katılım Belgesi (Islak İmzalı)
 • Pasaport Fotokopisi
 • Nihai Rapor (UA tarafından mail olarak gönderilecek)
 • Faaliyet Rapor Sunumu (Sunum olarak hazırlanmalı ve görseller, resimler ile faaliyet anlatılmalıdır.)
Euro Hesap Bildirim Formu
Örnek Kabul/Davet Mektubu
Outgoing Confirmation Staff Mobility Training (Sample)