Misyon ve Vizyon

KTO Karatay Üniversitesi uluslararası değişimin giderek artan süreci ile Erasmus+ Programını Yüksek Öğretim’de Bologna Sürecini uygulamak için bir araç olarak tanıyarak uluslararasılaşmayı taahhüt eder. Erasmus+ programı Üniversitenin uluslararası faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır.
 
Üniversitemiz, Avrupa Birliği (AB) eğitim faaliyetlerine öğrencilerimizin katılımını geliştirmek için AKTS kredi sisteminin kullanımını benimsemiştir. Öğrencilerimiz Erasmus+ programına katılmaları ve çalışmalarının bir dönemini başka bir ülkede yürütmeleri için cesaretlendirilmektedir. Bu amaçla, Erasmus Koordinatörlüğü düzenli olarak öğrencilerle toplantı yapmaktadır.
 
Personel ders verme ve eğitim alma hareketlilikleri de akademik değişimi, araştırmayı, müfredat geçerliliğini ve gelişimi sürdürmek için desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Erasmus+ değişimini öğrenciler ve personel arasında teşvik etmek içinde Erasmus Koordinatörlüğü posterler, broşürler, toplantılar ve sunumlar ile iletişim kurmaktadır.
 
Üniversitemiz öğrenci motivasyon oranını yükseltmek ve program katılımını arttırmak için her çabayı gösterecektir ve bütün iletişim araçları ile Erasmus+ programı hakkında sürekli geri bildirimde bulunacaktır. Erasmus+ değişim sürecinde seçimin objektif, şeffaf ve verimli olması için bütün önlemler alınmıştır. Üniversitemiz gelen öğrenci ve personeli de arttırmayı hedeflemektedir.
 
Müfredatta yürütülen bütün programların ve derslerin bilgi paketlerine üniversite internet sayfasından ulaşılmaktadır. Üniversitemiz eğitimin ve araştırmanın kalitesini arttırmak için Avrupa entegrasyonuna büyük önem vermektedir. Eğitim, araştırma, öğrenci ve personel hareketliliği, müfredatın uluslararası akreditasyonu ve gelişimi gibi öncelikli alanlar, Avrupa eğitimi ile ilgili olarak her akademik birimin kısa ve uzun dönemli stratejik planına odaklanmıştır.
KTO Karatay Üniversitesi, çalışma alanlarını genişleterek ve geliştirerek AB fonlarıyla desteklenen projelere katılımı teşvik etmektedir. Bu amaçla, Erasmus Koordinatörlüğü, AB fonlarıyla ilgili sunumlar ve bilgilendirme toplantıları düzenlemekte, proje teklifleri yazma süreci için teknik ve idari destek sağlamaktadır.
 
Bu faaliyetler, hem yoğun ilgi ve isteği arttırmak için en geniş bilgiyi vermeyi hem de üniversitemiz öğrenci ve personeline Avrupa bakış açısı ile bir bilgi toplumu geliştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitemiz cinsiyet, din, ırk, yaş ve fiziksel engellilik gözetmeksizin bütün bireylerin eşit olduğunu göz önüne almaktadır.