Kurum PIC Numarası&Erasmus ID Kod

KTO Karatay Üniversitesi’nden Avrupa Birliği Program ve Projelerine yönelik yapılacak başvurularda kullanılacak “onaylanmış (validated)” Personel Identification Code (PIC) bilgisi: 946179032

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ID KODU: TR KONYA02

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ERASMUS OID KODU: E10089828