Hakkımızda

Erasmus+ nedir?

Erasmus+, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen bir programdır ve yükseköğrenim kurumları, öğrenciler, akademisyenler, personel ve gençler arasında uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi amaçlar. Program, 2014-2020 dönemi için başlatılmış ve daha sonra 2021-2027 dönemi için de devam ettirilmiştir.

Erasmus+ Programı, AB ülkeleri arasında öğrenci ve personel hareketliliğini kolaylaştırarak kültürler arası anlayışı artırmayı, yükseköğrenim kurumları arasında işbirliğini teşvik etmeyi ve gençlerin becerilerini geliştirmeyi amaçlar. Bu program aynı zamanda gençlerin iş gücüne katılımlarını destekler ve AB'nin genel amaçlarına katkıda bulunur. Erasmus+, yükseköğretim alanında çok sayıda fırsat sunan ve AB'deki birçok üniversite ve kuruluşun aktif olarak katıldığı bir inisiyatiftir.

  1. İş Birliği Teşviki: Erasmus+, yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini teşvik eder. Bu iş birliği, farklı ülkelerdeki üniversiteler arasında ortak projeler, ders değişimleri, araştırma işbirlikleri gibi faaliyetleri içerebilir.

  2. Öğrenci ve Akademisyen Hareketliliği: Program, öğrencilerin ve akademisyenlerin kısa süreliğine farklı ülkelerdeki üniversitelerde deneyim kazanmalarını destekler. Bu, öğrencilere uluslararası bir eğitim fırsatı sunar ve akademisyenlere farklı kültürlerdeki akademik ortamları deneyimleme imkanı sağlar.

  3. Eğitimde Kalitenin Arttırılması: Erasmus+ Programı, yükseköğretimde kalitenin arttırılmasını ve geliştirilmesini amaçlar. Bu, program ülkeleri arasında en iyi uygulamaların paylaşılmasını, eğitim standartlarının yükseltilmesini içerir.

  4. Uluslararası Deneyim ve Kültürel Farkındalık: Program, katılımcılara uluslararası deneyim kazandırarak farklı kültürleri tanıma ve anlama fırsatı sunar. Bu, kişisel ve akademik gelişime katkıda bulunur.

  5. Ülkeler Arası İş Birliğini Artırma: Erasmus+, AB ülkeleri ile aday ülkeler arasındaki yükseköğretim kurumları arasında iş birliğini destekleyerek, geniş bir coğrafyada ülkeler arası iş birliğini artırmayı hedefler.

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilirler. Erasmus programının kapsadığı öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleşmektedir.

  1. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Student Studies Mobility): Bu türde öğrenciler, kendi üniversitelerindeki öğrenimlerine ara vermeden, belirli bir süre boyunca başka bir üniversitede eğitim alırlar. Bu süre genellikle bir dönem veya bir akademik yıl olabilir. Bu sayede öğrenciler, farklı bir kültürde eğitim alma ve yeni akademik deneyimler kazanma fırsatına sahip olurlar.

  2. Staj Hareketliliği (Student Traineeship Mobility): Bu türde öğrenciler, yurtdışındaki bir şirkette, laboratuvarda veya başka bir işyerinde staj yaparlar. Bu, öğrencilere mesleki deneyim kazandırmanın yanı sıra, farklı bir kültürde çalışma ortamını deneyimleme şansı da sunar. 

PERSONEL HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Programı'ndaki personel hareketliliği de iki ayrı başlık altında incelenebilir:

  1. Personel Ders Verme Hareketliliği (Staff Teacher Mobility): Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarında görevli akademisyenler, kendi alanlarında uzman oldukları dersleri başka bir Avrupa üniversitesinde öğretebilirler. Bu öğretim hareketliliği, bilgi paylaşımını teşvik eder, farklı öğretim yöntemlerini deneyimleme imkanı sağlar ve öğrencilere uluslararası bir perspektif kazandırır.

  2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Training Mobility): Bu başlık altında ise yükseköğretim kurumlarında çalışan idari personel, kendi uzmanlık alanlarına yönelik olarak başka bir Avrupa üniversitesinde eğitim alabilirler. Bu eğitim hareketliliği, idari personelin becerilerini geliştirmelerine, en iyi uygulamaları öğrenmelerine ve kurumları arasında bilgi paylaşımını artırmalarına olanak tanır.

Her iki personel hareketliliği türü de Erasmus Programı'nın genel hedeflerine katkı sağlar. Bu hedefler arasında uluslararası işbirliğini teşvik etmek, kurumlar arasında daha iyi iletişim ve işbirliği sağlamak, farklı kültürleri anlama ve paylaşma gibi amaçlar bulunmaktadır. Bu sayede, hem akademisyenler hem de idari personel uluslararası deneyimler kazanır ve bu deneyimleri kendi kurumlarına transfer ederek kurumsal gelişmeye katkıda bulunabilirler.