Erasmus 30.Yıl

Erasmus+ Programının 30. Yılı: Avrupa için bir dönüm noktası. 

İnsanların iş bulma şanslarını artırmaları, sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin yeni bir perspektif geliştirmeleri, yeni bir dil öğrenmeleri, Avrupa vatandaşlığı fikrini daha iyi kavramaları veya gönüllülük ile ilgili yeni bir motivasyon kazanmaları… Erasmus+ daha buna benzer birçok başarı hikâyesi üretti. 

Erasmus+ Programı tam 30 yıldır hayatlarımızı değiştiriyor. 

1987 yılında sadece yükseköğretim alanında 3000 öğrencinin hareketliliği ile başlayan Erasmus Programı, zaman içerisinde eğitimin diğer alanlarını ve gençliği de kapsayarak sürekli gelişti. Socrates, Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme, Gençlik adı altında 7’şer yıllık periyotlarla uygulanan program,  2014-2020 dönemi için “Erasmus+” markası altında yeniden yapılandırıldı. 

Bugün Erasmus+ Programı Yükseköğretimle birlikte Okul Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Mesleki Eğitim, Gençlik ve Spor alanlarındaki projelere destek vererek Avrupa’nın beşeri sermayesinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlıyor. 

30. yılına kadar toplamda 9 milyon kişinin hayatına dokunan Erasmus+ Programı için 2017 yılı farklı bir anlam taşıyor. 

2017, Erasmus+ Programının sadece yükseköğretim değil eğitim ve gençlik alanındaki her kurumu ve her bireyi içine aldığını göstermek açısından önemli bir yıl olacak. Nitekim bizler de kampanyamızda 2017’nin programların bireylere ve kurumlara olan “somut” etkilerine, kazanımlara ve sonuçlara odaklanacağız. Bu anlamda Erasmus+ Programının

•    Genç işsizliğiyle mücadeleye,
•    İhtiyaç duyulan alanlardaki becerilere sahip gençleri yetiştirmeye,
•    Sosyal dahil etmeye katkısına vurgu yapılacak.

Erasmus+ 30 yıldır yaşamları değiştiriyor, ufukları açıyor…